Ruchomości

Fidala Józef - sprzedaż udziałów w spółkach z o.o.Syndyk masy upadłości Józefa Fidala, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składników masy upadłości w postaci udziałów w poniższych spółkach:

  1. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł w spółce PPHU Horizont-Polska Sp. z o.o. (KRS 0000126634);
  2. 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł w spółce Jammet Sp. z o.o. (KRS 0000497404);

za najwyższą zaoferowaną cenę.

 

Ogólne warunki sprzedaży:

  1. Bezwarunkowe oferty na zakup udziałów z określeniem oferowanej ceny składać należy w formie pisemnej na adres: Biuro Syndyka Krzysztof Kubica, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2020 r. z dopiskiem na kopercie „Nie otwierać – oferta w post. Józefa Fidala, sygn. akt VI GUp 86/20”.
  2. Oferta powinna zawierać w szczególności oznaczenie składającego ofertę, przedmiot oferty oraz zaoferowaną cenę w kwocie brutto.
  3. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  4. Więcej informacji, w tym regulamin sprzedaży, można uzyskać telefonicznie pod nr 663 505 550 i mailowo pod adresem: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl.

postępowanie upadłościowe

 

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 548
Ul.Szpitalna 18
43-430 Skoczów
NIP 651-119-10-27

 

maglownica serwis regeneracja biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl

 +48 663 50 55 50

 

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "Krzysztof Kubica" z siedzibą w Skoczów, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

© 2018 - Krzysztof Kubica - www.restrukturyzacja-upadlosci.pl

Projektowanie stron Bielsko Pozycjonowanie Bielsko